آهنگ جدید و بسیار زیبای متین 2 حنجره و حامد به نام پرواز . با 3 کیفیت متفاوت ...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


آهنگ با كیفیت MP3 128

پرواز

آهنگ با كیفیت 64 OGG 

پرواز

آهنگ با كیفیت WMA 20 ( مخصوص تلفن همراه )

پرواز


:::::::::::::::::::::::::::::::::::

لینك غیر مستقیم ( Rapidshare )

آهنگ با كیفیت MP3 192

پرواز


:::::::::::::::::