اجرای زنده و بسیار زیبای آهنگ جدید از اولش میگفتی با صدای نوشین ... با سه کیفیت متفاوت
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
آهنگ با كیفیت MP3 128

از اولش میگفتی

آهنگ با كیفیت 64 OGG

آهنگ با كیفیت WMA 20 ( مخصوص تلفن همراه )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::