آلبوم جدید و زیبای قیامت باند با نام هنرمندان بی ادعا...  با 2 کیفیتدانلود یکجا 128                  سرور مستقیم

MP3 128

 01 - Pelane Akhar.mp3 3.6 MB Apr-11-09
 02 - Ghesas.mp3 4.6 MB Apr-11-09
 03 - Montazer Bash.mp3 3.9 MB Apr-11-09
 04 - DISCO TEQUE.mp3 2.9 MB Apr-11-09
 05 - Marg-e-Khamoosh.mp3 4.4 MB Apr-11-09
 06 - Hame Ba Ma!.mp3 4.5 MB Apr-11-09
 07 - Honarmandane-Bi-edea.mp3 3.1 MB Apr-11-09
 08 - Igariesa.mp3 2.9 MB Apr-11-09


دانلود یکجا OGG                  سرور مستقیم

 OGG

 01 - Pelane Akhar.ogg 1.4 MB Apr-11-09
 02 - Ghesas.ogg 1.7 MB Apr-11-09
 03 - Montazer Bash.ogg 1.5 MB Apr-11-09
 04 - DISCO TEQUE.ogg 1.1 MB Apr-11-09
 05 - Marg-e-Khamoosh.ogg 1.7 MB Apr-11-09
 06 - Hame Ba Ma!.ogg 1.7 MB Apr-11-09
 07 - Honarmandane-Bi-edea.ogg 1.2 MB Apr-11-09
 08 - Igariesa.ogg 1.1 MB Apr-11-09