آلبوم جدید و بسیار زیبای شهاب تیام به نام ضربان با سه کیفیتMp3 128

آخر ادعا بودی

حادثه

هیچکی منو دوست ندارن

مهره سکوت

نکنه میترسی

شوخی شوخی

تقدیر

ضربان

ضروری


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Ogg 56

آخر ادعا بودی

حادثه

هیچکی منو دوست ندارن

مهره سکوت

نکنه میترسی

شوخی شوخی

تقدیر

ضربان

ضروری


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wma 20

آخر ادعا بودی

حادثه

هیچکی منو دوست ندارن

مهره سکوت

نکنه میترسی

شوخی شوخی

تقدیر

ضربان

ضروری


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::