آلبوم جدید و بسیار زیبای Hadise به نام Dum Tak Tak با سه کیفیت
Mp3 128

A Good Kiss

Askkolik

Deli Oglan

Havas

Dum Tek Tek

Stir Me Up

Ogg 56

A Good Kiss

Askkolik

Deli Oglan

Havas

Dum Tek Tek

Stir Me Up

Wma 20

A Good Kiss

Askkolik

Deli Oglan

Havas

Dum Tek Tek

Stir Me Up