اجرای زنده و سنتی آهنگ ( هوای گریه همایون شجریان ) با صدای علی اصحابی در كنسرت ...لینك مستقیم :

آهنگ با كیفیت MP3 128

هوای گریه

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آهنگ با كیفیت 64 OGG

 هوای گریه


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آهنگ با كیفیت WMA 20

( مخصوص تلفن همراه )

هوای گریه::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


لینك غیر مستقیم :

آهنگ با كیفیت MP3 128 هوای گریه