آلبوم جدید و فوق العاده زیبای پویا بیاتی به نام یه استکان لبخند با سه کیفیت + کاورهای آلبوم بدون تبلیغ

   


Mp3 128


یه استکان لبخند

آخرین وارث

ناقوس عشق

منو باور کن

کم توقعه

یا تو یا بازم تو

دل نکندی

Ogg 56


یه استکان لبخند

آخرین وارث

ناقوس عشق

منو باور کن

کم توقعه

یا تو یا بازم تو

دل نکندی


Wma 20


یه استکان لبخند

آخرین وارث

ناقوس عشق

منو باور کن

کم توقعه

یا تو یا بازم تو

دل نکندی


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::