آهنگ جدید و بسیار زیبای كامی با نام از وقتی رفتی با چهار كیفیت متفاوت

آهنگ با كیفیت MP3 128

از وقتی رفتی

آهنگ با كیفیت MP3 128

از وقتی رفتی
آهنگ با كیفیت 64 OGG

از وقتی رفتی
آهنگ با كیفیت WMA 20

( مخصوص تلفن همراه )


از وقتی رفتی